Oнлайн кредитиране

Spread the love

Рискът от онлайн кредитирането е, че то може да доведе до цифрова среда, лишена от човешки ценности. Това би било проблем, тъй като би било невъзможно да се екстраполират същите права, привилегии и ценности от физическия свят в онлайн среда с отделни директории за гражданското общество.

Финансов съюз – контрол и защита

 

Еврозоната има единен пазар, който е приобщаващ, и в който всички заинтересовани страни си сътрудничат по справедлив начин. Финансовият съюз има за цел да контролира и защитава по най-добрия възможен начин отговора на ЕС на предизвикателства като нова икономическа криза.

 

Освен това цели страните да си сътрудничат, развивайки взаимно своята икономика, да се създадат условия за устойчив растеж на МСП – малките и средни предприятия и да се насърчава създаването на нови работни места.След икономическата криза през 2008г. започват съвместна работа Европейската комисия, Европейската централна банка и правителствата на страните-членки на ЕС върху следните задачи:

  1. Възвръщане на икономическата сигурност и условия за развитие, и откриване на нови работни места чрез координираност на контрола и действията, както и подпомагане на банките.
  2. Закрита на спестените пари чрез повишаване на сигурността и гаранция на банковите спестявания до 100 000 евро на частно лице и на банкова институция.
  3. Улесняване отпускането на кредити за домакинствата и фирмите.
  4. Развиване на системата за парично управление в ЕС.

Парични средства в периода 2008 – 2011

Избягвайки големи колебания в дейността на банките, националните правителства на страните-членки започнаха да подпомагат своите банки с парични средства в големи размери. В периода 2008-11г. повече от 1.6 трилиона евро влязоха като спешна помощ в тези банки, което се равнява на около 13% от брутния вътрешен продукт на ЕС. За да се съхрани икономическото равновесие и да се намали напрежението, ЕС изгради спасителен механизъм за попаднали в трудност страни, наречен „Европейски механизъм за стабилност“.

 

Facebook Comments

Related Post