Oнлайн кредитиране

Рискът от онлайн кредитирането е, че то може да доведе до цифрова среда, лишена от човешки ценности. Това би било проблем, тъй като би било невъзможно да се екстраполират същите права, привилегии и ценности от физическия свят в онлайн среда

Виж още